1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

baner pc 620x180

 

EasyDiscWO

Numer 09-10/2020

pfiow 09-10-2020

SPIS TREŚCI

WYWIAD
2 Chcemy pomagać w osiągnięciu sukcesu na rynku – rozmowa z M. Pankiewiczem, właścicielem Euro-PAN (M.J. Przegalińska)
18 Taśmy modularne dla zakładów spożywczych – rozmowa z M. Maciejewskim (M.J. Przegalińska)
WYDARZENIA
6 BrauBeviale 2020 w formie cyfrowej
Pandemia szansą na eksport niemieckich piw?
8 Walne Zgromadzenie KUPS
RYNEK
10 Produkcja i handel zagraniczny sokami jabłkowymi w Polsce (B. Nosecka)
20 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w sezonie 2019/2020 (A. Bugała)
23 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2020 r. (T. Smoleński, P. Kraciński)
TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
13 Potencjalne właściwości prebiotyczne pektyn i oligosacharydów pektynowych (U. T. Jasińska, S. Skąpska)
17 Raport branżowy KUPS
SERWISY INFORMACYJNE
24 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
26 Wieści konopne (K. Bogacz)
27-56 DODATEK SPECJALNY „PIWA REGIONALNE 2020”
CONTENTS
INTERVIEW
2 We want to help to achieve success on the market – Interview with Mr. M. Pankiewicz, owner of the Euro-PAN (M.J. Przegalińska)
18 Modular belts for food establishments safe for people and nature – Interview with Mr. Maciejewski (M. J. Przegalińska)
EVENTS
6 BrauBeviale 2020 Fair on-line
Pandemic as a chance for the export of German beer?
8 The General Meeting of KUPS
MARKET
10 Production and foreign trade in apple juices in Poland (B. Nosecka)
20 Polish foreign trade of frozen fruit and vegetables in season 2019/2020 (A. Bugała)
23 Purchase prices of fruit and vegetables in the Q3 2020 (T. Smoleński, P. Kraciński)
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
13 Potential prebiotic properties of pectins and pectin oligosaccharides (U. T. Jasińska, S. Skąpska)
17 KUPS industry report
NEWS SET
24 Kaleidoscope of beverage world (K. Bogacz)
26 Hemp news (K. Bogacz)
27-56 SUPPLEMENT „Regional Beers 2020”

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz