1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

baner pc 620x180

 

EasyDiscWO

Numer 04-05/2020

PFIOW 04-05/2020Do pobrania [PDF] 

SPIS TREŚCI

WYWIAD
2 #Wolę Piwo, ponieważ jest w butelce zwrotnej. Rozmowa z B. Morzyckim, dyr. gen. ZPPP Browary Polskie
RYNEK
4 Polski handel zagraniczny sokami (B. Nosecka)
10 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w 2019 r. (A. Bugała)
14 Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2020 r. (T. Smoleński, P. Kraciński)
29 Zalety umiarkowanego spożywania piwa - najnowsze doniesienia (K. Baranowski)
SUROWCE • JAKOŚĆ • TECHNOLOGIE
8 Kontrola jakości systemów napełniania puszek (JMR)
16 Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne w kontekście ochrony środowiska (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
21 Chemiczne czyszczenie skraplaczy i wież wyparnych jako element prawidłowej eksploatacji układu chłodzenia. Profilaktyka w zakresie utrzymania stanu urządzeń bez osadów i korozji. Cz. 1 (J. Marjanowski, A. Nalikowski)
25 Substancje słodzące w żywności (J. Gajda-Wyrębek)
31 Zbiór i przechowywanie chmielu (M. Koziara – Ciupa, U. Skomra)
SERWISY INFORMACYJNE
35 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
38 Wieści konopne (K. Bogacz)
CONTENTS
INTERVIEW
2 # I prefer Beer because it is in a Returnable Bottle Interview with B. Morzycki, Managing Director ZPPP Browary Polskie
MARKET
4 Polish Foreign Trade in Juices (B. Nosecka)
10 Polish Foreign Trade of Frozen Fruit and Vegetables in 2019 (A. Bugała)
14 Purchase Princes of Fruit and Vegetables in the First Quarter of 2020 (T. Smoleński, P. Kraciński)
29 Advantages of Moderate Consumption of Beer - the Latest Reports (K. Baranowski)
RAW MATERIALS • QUALITY • TECHNOLOGIES
8 Quality Control of Can Filling Systems (JMR)
16 The Refrigeration and Air Conditioning Installations in the Context of Environmental Protection (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
21 Chemical Cleaning of Condensers and Evaporation Towers as Part of the Proper Operation of the Cooling System. Prevention in the Field of Maintaining the Condition of the Devices without Deposits and Corrosion. Part 1 (J. Marjanowski, A. Nalikowski)
25 Sweeteners in Food (J. Gajda-Wyrębek)
31 Hop Collection and Storage - Important Production Stages Affecting the Quality of the Raw Material (M. Koziara – Ciupa, U. Skomra)
NEW SET
35 Kaleidoscope of Beverage (K. Bogacz)
38 Hemp News (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz