1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Numer 10/2019

PFIOW 10/2019

SPIS TREŚCI

DUŻE POLSKIE PIWO

4 Okrągły jubileusz Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie

6 Kompania Piwowarska – lider na polskim rynku piwa

8 Grupa Żywiec - Kształtujemy przyszłość branży

11 Carlsberg Polska – warzymy piwo odpowiedzialnie

14 Wpływ słodowania zielonej soczewicy na jej przydatność do produkcji brzeczki piwnej (J. Trummer, A. Poreda, W. Berski)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

19 Śp. Tadeusz Rzemieniuk

19 Śp. Urszula Ozdarska

RYNEK

20 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w sezonie 2018/19 (A. Bugała)

23 KAMPOL-FRUIT inwestuje w posadzki Flowfresh w swoim zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw w Milejowie

24 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2019 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

26 Spożycie soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w Polsce i w UE (I. Strojewska)

28 Guayusa – aspekty praktyczne i rynkowe (M. Jakubowski)

WYDARZENIA

30 Polski Kongres Napojowy 2019 (K.O.)

SERWISY INFORMACYJNE

32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

33 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

34 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

35 Wieści konopne (K. Bogacz)

36 Innowacje w opakowaniach (K. Oleksy)

CONTENTS

BIG POLISH BEER

4 Round Jubilee of the Association of Brewing Industry Employers - Polish Breweries

6 Kompania Piwowarska – Leader on the Polish Beer Market

8 Grupa Żywiec - We shape the Future of the Industry

11 Carlsberg Polska – We brew Beer Responsibly

14 The Effect of malting on Green Lentils and their Suitability for Wort Production (J. Trummer, A. Poreda, W. Berski)

OBITUARY

19 The Memory of Late Tadeusz Rzemieniuk

19 The Memory of Late Urszula Ozdarska

MARKET

20 Polish Foreign Trade of Frozen Fruits and Vegetables in Season 2018/19 (A. Bugała)

23 KAMPOL-FRUIT invests in Flowfresh Floors in its Fruit and Vegetable Processing Plant in Milejów

24 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Third Quarter of 2019 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

26 Consumption of Fruit, Vegetables and Mixed Juices in Poland and EU Countries (I. Strojewska)

28 Guayusa – Practical and Market Aspects (M. Jakubowski)

EVENTS

30 Polish Beverage Congress 2019 (K.O.)

NEWS SET

32 Kaleidoscope of Beverage World (A. Bogacz)

33 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

34 Functional Drinks (K. Bogacz)

35 Hemp News (K. Bogacz)

36 Innovations in Packaging (K. Oleksy)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz