1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

FullHD 100

Numer 11/2018

PFIOW 11/2018

Spis treści

2 Gospodarka naszych browarów zaczyna się od nas samych. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim – prezesem Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich (M. J. Przegalińska)
5 Browar Witnica – 170 lat tradycji
6 Raport chmielarski – aktualna sytuacja i perspektywy (J. Szałas)
12 Browar Amber i jego Pomorskie Święto Piwa z nowym rekordem!
14 O konsumentach – koneserach niektórych piw słów kilka.. (K. Baranowski)
16 Naj… w branży piwowarskiej. Ekstremalne lokalizacje geograficzne (M. Suliga)
20 Niekonwencjonalne drożdże w produkcji piwowarskiej (P. Satora)
24 Marketing browarów regionalnych (M. Chołdrych)
28 Równowaga i dojrzałość to silna podstawa funkcjonowania browaru. Rozmowa z Pawłem Błażewiczem z Browaru Kormoran (K. Oleksy)
31 Zimna, mikrobiologiczna filtracja stabilizująca – system CFS NEO
34 Piwa kwaśne i problemy z ich warzeniem (K. Modrzejewska)
37 Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych chce być aktywnym uczestnikiem i animatorem rozwoju polskiego piwowarstwa rzemieślniczego. Rozmowa z Markiem Kamińskim – prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych (M. J. Przegalińska)

CONTENTS
2 Economy of Our Breweries begins with Ourselves. Interview with Andrzej Olkowski - President of the Association of Regional Polish Breweries (M. J. Przegalińska)
5 Witnica Brewery - 170 Years of Tradition
6 Hop Report - Current Situation and Prospects (J. Szałas)
12 Amber Brewery and its Pomeranian Beer Festival with a New Record!
14 About Consumers - a few Words about Beer Connoisseurs… (K. Baranowski)
16 The Most… in the Brewing Industry. Extreme Geographical Locations (M. Suliga)
20 Unconventional Yeasts in Beer Production (P. Satora)
24 Marketing of Regional Breweries (M. Chołdrych)
28 Balance and Maturity are a Strong Basis for the Functioning of the Brewery. Interview with Paweł Błażewicz from Browar Kormoran (K. Oleksy)
31 Cold, Microbiological Stabilizing Filtration –CFS NEO System
34 Sour Beer and Problems with its Brewing (K. Modrzejewska)
37 The Polish Association of Craft Breweries wants to be an Active Participant and Animator of the Development of Polish Craft Brewing. Interview with Marek Kamiński - the President of Board of the Polish Association of Craft Breweries (M. J. Przegalińska)

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz